Samfunnsansvar

Vi prioriterer samfunnsansvar ved å investere i miljøvennlige prosesser, støtte lokale samfunnsprosjekter og sikre etisk forretningspraksis.

Vi reduserer vår miljøpåvirkning gjennom bevisst bruk av materialer og drifts- og energieffektive produksjonsmetoder. Vår forpliktelse til samfunnsansvar er en integrert del av vår forretningsfilosofi, og vi arbeider for en bærekraftig og rettferdig fremtid.

Bærekraftsrapport

Profil Grafisk er et lite selskap i den store sammenhengen, men vi har alle et ansvar for å gjøre en innsats der vi kan. Derfor har vi nå laget vår aller første bærekraftsrapport. Denne danner grunnlaget for vårt bidrag til innsatsen mot klimaendringer og til overgangen mot et mer miljøvennlig samfunn.

samfunnsansvar bærekraftsrapport
Profil Grafisk sertifisert som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Vi har siden 2021 vært Miljøfyrtårsertifisert. Dette er et viktig styringsverktøy som ivaretar bærekraftsarbeidet vårt i det daglige. Gjennom kontinuerlig arbeid der vi kan påvirke gjør at vi holder vårt ambisjonsnivå om å være en seriøs aktør i dag og i fremtiden.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Profil Grafisk er ikke pålagt å rapportere på dette, men for å være en ansvarlig aktør i kjeden, har vi kontrollert oss og de rundt oss.

Åpenhetsloven

Søk om sponsormidler

Vi heier på folk med initiativ, og de som dag etter dag bistår nærområdet sitt. Hvert år deler vi ut midler eller tjenester til et knippe aktører. Klikk deg inn på vår sponsorsøknad under, så kanskje vi er din neste støttespiller.