Produktene > Universell utforming > Sikkerhetsmerking av glass

Sikkerhetsmerking av glass

Alle glassfelter som det er fare for at folk kan gå inn i (altså glass fra gulv til tak) skal ha sikkerhetsmerking. Det vil si at de minimum skal ha markering i 90 og 150cm høyde fra gulv. Dette kan være stripe, prikker eller lignende, men man kan også gjøre mye mer ut av det ved å trekke inn firmaets profil etc. Spør oss, så hjelper vi deg!

Sikkerhetsmerking av glass