Hjem > Produktene > Universell utforming

Universell utforming

Universell utforming er et uttrykk som blir stadig mer aktuelt her i landet – og betyr rett og slett at bygg, veier, skilter, produkter etc. skal utformes på en måte som gjør at alle tas hensyn til – fra blinde og svaksynte til bevegelseshemmede. Spesielt i offentlige bygg er UU et krav som skal følges. Vi leverer skilter, ledelinjer etc. som oppfyller kravene i forhold til universell utforming.

Klikk deg inn på underkategoriene for å se hvilke muligheter som finnes.

Taktile skilt

Gulvmerking/ledelinjer

Sikkerhetsmerking av glass