Universell utforming

Universell utforming er et uttrykk som til stadighet blir mer og mer aktuelt. Det betyr rett og slett at produkter, omgivelser, programmer og tjenester er utformet på en måte som gjør at så mange mennesker som mulig kan delta aktivt i samfunnet på en likeverdig måte. Spesielt i det offentlige rom stilles det krav som skal følges. Vi leverer skilt og merking som oppfyller disse kravene – enten det er snakk om blinde og svaksynte eller ulik grad av bevegelseshemning.