Produktene > Vindusdekor > One way vision

One way vision

One Way Vision en en spesiell folie som på grunn av en mengde små hull er mulig å se igjennom fra det mørkeste rommet til det lyseste. Denne folien mye brukt på f.eks. bakruter til biler for å ha fritt syn ut, men fortsatt utnytte den gode reklameplassen som bakruta er. Ved bruk på vinduer mellom rom som er omtrent likt opplyst gir også One Way Vision en dempet effekt som er begrenser innsynet mellom rommene noe. Dette kan du få se i vårt showroom.

One way vision