Gulvmerking er opphøyde elementer i gulvet som skal hjelpe blinde og svaksynte med å orientere seg i omgivelsene. Det kan være snakk om merking av topp og bunn av en trapp eller ledelinjer til viktige funksjoner som resepsjon, heis og toalett. Utførelse av merking settes med utgangspunkt i omgivelsene den skal være en del av.

Send oss en forespørsel

Send oss en forespørsel om: Gulvmerking