Produktene > Vindusdekor > Sikkerhetsmerking

Sikkerhetsmerking

Det er ikke alltid man dekorer vinduer av estetiske årsaker, men rett og slett av sikkerhetsmessige hensyn. En glassflate kan i mange tilfeller bli et faremoment for alvorlige skader, og glassflater er derfor påkrevd å ha merking i visse høyder for å minske sjansen for sammenstøt med mennesker. Vi vet hva som kreves, og hjelper deg gjerne!

Sikkerhetsmerking