Produktene > Lean > Magnetstriper

Magnetstriper

Vi kan spesiallage magnetstriper til bruk på magnetiske whiteboard-tavler. Dette kan f.eks. være overskrifttekster, navn, symboler osv. til bruk i f.eks. Lean/TPM. Valgfri tekst, farge, størrelse, osv.

Kortlommer