Sertifisering som Miljøfyrtårn

Publisert: 31.august 2021
nyheter-miljofyrtarn-1

Den 9. april 2021 ble vi i Profil Grafisk sertifisert som Miljøfyrtårn, og på tampen av august ble dette markert med storfint besøk, overrekkelse av Miljøfyrtårn-skilt og kake og kaffe. Til overrekkelsen kom ordfører Bror Helgestad og klima- og miljørådgiver Inger Lise Willerud i Østre Toten kommune.

nyheter-miljofyrtarn-2

Det er godt endelig å kunne skilte med bevis for at vi er et Miljøfyrtårn på vegg og nettside. Nå ser vi frem til å fortsette det strukturerte arbeidet vi i grunn har jobbet med i mange år allerede. Vår tilnærming er å hver dag bli litt bedre både for oss selv og verden rundt oss.

Et viktig arbeid er kontinuerlig avveiingen i forhold til bærekraftige produkter og produksjonsformer. En PVC-banner som er bestående av plast, men som har levetid på mange år vil i de fleste tilfellene likevel være bedre totalt sett for miljøet enn et «grønnere» produkt med kortere levetid. Vi vil videreføre våre rutiner innen kildesortering, og med det lene oss på «litt bedre for oss selv og verden rundt hver dag». Profil Grafisk kan ikke alene snu verden, men vårt arbeid og vår påvirkningskraft til våre samarbeidspartnere vil utgjøre en forskjell.

nyheter-miljofyrtarn-3

Når vi nå skal fortsette den grønnere veien vår er det viktig for oss å presisere at vi uavhengig av merkinger og plaketter skal etterstrebe arbeidet mot et grønnere miljø, og her finnes det ingen snarveier. Vi ønsker ikke å bli et av mange grønnvaskingseksempler vi kan lese om i nyhetsbildet, men legge stein for stein sammen med våre leverandører og kunder.