Kjøretøydekor

Vi utformer og leverer dekor til alle typer kjøretøyer. Det være seg person- eller varebiler, lastebiler, traktorer, båter og hengere. Vi mener at en god kjøretøydekor er en av de beste måtene å profilere et firma på, da den til enhver tid betraktes mot en ny bakgrunn, og om den er godt laget, vil det gi større synlighet enn mange andre ting markedsbudsjettet brukes til.