LEAN

TPM er en systematisk forbedringsprosess med målsetting å øke kapasitet, kvalitet, lønnsomhet og HMS. Vi forhandler og produserer en rekke produkter som er svært praktiske til denne bruken. Våre produkter er magnetbaserte, og baserer seg på bruk av en whiteboard-tavle i bunnen. Dette gjør at elementene blir svært enkle å flytte på når man i prosessen finner bedre måter å jobbe på.