Stolt leverandør til Ski-NM 2023

Mot slutten av januar i 2023 arrangerte Vind IL Ski-NM i Gjøvik. Vi var, om sponsor og samarbeidspartner over flere år, så heldige at vi fikk gjøre en rekke ulike leveranser til arrangementet.

Den visuelle identiteten til arrangementet er utviklet av studenter ved NTNU i Gjøvik. I starten av prosjektet satt vi som faglig bistand inn i komitéen som vurderte de ulike logoforslagene og som til slutt kåret vinneren. Studentene har gjort en flott jobb som vi har tatt med oss videre inn i våre leveranser på tvers av trykk- og skjermbaserte flater.

Vi har levert store mengder skilt. De sørget for at deltakere og besøkende fant frem dit de skulle, samtidig som de skapte et gjennomgående uttrykk i profileringen av området. Her: store fasadebokstaver, veifinningsskilt, trafikkskilter og informasjonsskilt. Ofte dukker det opp behov for løsninger på skreddersøm – denne gangen har vi spesiallaget to store stolper med ti stykk retningsgivende pilskilt hver.

Av annet reklamemateriell har vi levert vester til funksjonærer, akkrediteringskort, plakater med informasjon, kart over området og bakvegg til scene. I forkant av og underveis i arrangementet kunne man se våre bannere henge rund omkring i Gjøvik by. Til skjerm har vi bistått med digitale invitasjoner og annonser, samt PowerPoint-presentasjoner.

Dagen før Ski-NM gikk av stabelen ble MedVind-konferansen avholdt på Quality Strand Hotel i Gjøvik. Her møttes besøkende fra næringslivet i regionen til en sportsfaglig konferanse med et innholdsrikt program og flere spennende foredragsholdere. Til konferansen har vi levert digital scenedekor, noe som var med på å sørge for at arrangementet fikk en tydelig tilhørighet til Ski-NM-konseptet.

I forbindelse md Ski-NM ble det arrangert Barnas Mini-VM i Storgata i Gjøvik. Det er et omreisende arrangement hvor barn og unge får utfolde seg på ski. Den 19. januar var det Gjøvik sin tur. Her leverte vi invitasjoner, innhold til sosiale medier og løypekart.

En stor takk rettes til Vind IL for at vi fikk være med på å stille i stand til folkefest. Tross bitende kuldegrader ble det et flott og innholdsrikt arrangement for store og små. Vi gleder oss til videre samarbeid!

Foto av stolper med pilskilt og skiløpere med funksjonærvester: Jonny Isaksen

I forbindelse med Ski-NM 2023 i Gjøvik har dere i Profil Grafisk ytet en enestående service. Vi har kommet med forespørsler til alle døgnets tider, og fått både svar og hjelp raskere enn forventet hele veien. Vi sa tidlig i prosessen at forskjellen på noe som er bra og noe som er suverent ligger i detaljene – her har dere vært sentrale med tanke på det på det totale visuelle uttrykket til arrangementet. Tusen takk for at dere stilte opp på den måten dere gjorde – det har hjulpet oss å lage i stand det NM-arrangementet vi ønsket oss.

Tor Ole Karslen og Kjetil Sangnes, Organisasjonsledere under Ski-NM 2023