Profilering av Biri omsorgssenter

Vi har gjort en komplett leveranse til Gjøvik kommune sitt nye omsorgssenter på Biri.

Våren 2021 kunne Gjøvik kommune ta i bruk sitt nye omsorgssenter på Biri. Senteret har 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger tilpasset eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Det er et flott bygg med gode fasiliteter og teknologi for utøving av tjenester innen helse og omsorg.

På oppdrag for Betonmast har vi utviklet skiltplan for bygget, og i løpet av høsten 2020 gjorde vi design, produksjon og montering av en rekke ulike produkter. Utendørs har vi levert bøyleskilt med veifinning, freste fasadebokstaver, bokstavmerking av innganger og vindusdekor på vinduer og inngangsdør. Innendørs har vi levert pylon og skilt med informasjon/veifinning, sikkerhetsmerking av glass, teknisk merking på alle rom og fare- og oppmerksomhetsmerking av gulv foran trapper og heis. For å ivareta universell utforming har pylon, skilt og teknisk merking en taktil ferdiggjøring som gjør det mulig alle å finne frem rundt i bygget.

En stor takk rettes til Betonmast og Gjøvik kommune for at vi fikk være med på nok et flott prosjekt, og gleder oss til flere gode samarbeid. Vi håper og tror det nye omsorgssenteret er og blir et godt sted å være for både beboere og ansatte nå og i årene som kommer.

Samtlige bilder er fotografert av Alexander Rostad for Gjøvik kommune.

Profil Grafisk er en solid og kunnskapsrik samarbeidspartner som kan faget. De ledet oss på rett vei med forslag og løsninger, og leverte skilting på en god måte for både Betonmast Innlandet og byggherre.

André Skjelstad, Prosjektleder