Brosjyrer for Tokvam

Brosjyrer er et av Tokvam sine viktigste salgsverktøy. Vi har utviklet malverk for at vi sammen med Tokvam enkelt og effektivt kan jobbe frem riktig brosjyre til riktig bruk.

Tokvam er en stor aktør innen veivedlikehold både sommer og vinter. De har avtaler med noen av de største forhandlerne i Norge, og er med det en sterk merkevare i Norge, Sverige og flere andre europeiske land. Det faktum at de holder til i vårt «nabolag» gjør at vi kan ha kortreiste prosesser på alle mulige måter.

Vi har lenge vært leverandør av grafisk produksjon til Tokvam, og fra 2019 tok vi samarbeidet videre inn til vår designavdeling. I dag bistår vi dem i alle våre avdelinger med alt fra grafisk design og foto til messemateriell og profileringsartikler. Et utvidet samarbeid har gjort det enklere for oss å ivareta og videreføre den visuelle identiteten til Tokvam.

En av de største forbedringene vi har gjort for Tokvam siden designavdelingen ble koblet på samarbeidet er at det har blitt utviklet et effektivt malverk for brosjyremateriell. Brosjyrene er et av deres sine viktigste salgsverktøy. De gis ut på flere språk, tilpasset ulike målgrupper og aktuell årstid. Et gjennomtenkt malverk har resultert i gode og oversiktlige brosjyrer med forbedret navigasjon både for forhandler og deres kunder. En viktig del i denne jobben har vært å tilrettelegge for enkle uttrekk for så tidsøkonomisk som mulig kunne sammenstille riktig brosjyre til riktig bruk.

Vi er glade for at vi får være med Tokvam å leke, og gleder oss til fortsettelsen.

prosjekter-tokvam-brosjyrer-1

Forsidene er satt med bilder og et utvalg elementer fra Tokvam sin grafiske profil.

prosjekter-tokvam-brosjyrer-2

Innmaten har en lekker "strek" som lener seg på lekre detaljer og godt med luft i komposisjonen.

prosjekter-tokvam-brosjyrer-3

Malverket er modulstyrt, noe som gjør det enkelt å sette ulike oppsett tilpasset innholdet som skal presenteres.

prosjekter-tokvam-brosjyrer-4

Fra modul gjeldende oppsett.

Tokvam sin visuelle identitet er ivaretatt blant annet gjennom logo, farger, font og ikoner.