Produktene > Skilt > Byggeplass-skilt

Byggeplass-skilt

Byggeplass-skilt produserer vi på 2 eller 3 mm sandwich-plater med direkteprint (UV). Disse skrues lett fast til gjerder o.l. Vi kan også hvis ønskelig benytte 1,5 mm aluminium. Eksempelstørrleser: 2×1, 2×2, 3×2 meter, men kan i prinsippet lages så store man måtte ønske. Her er ingen standard.

Byggeplass-skilt