Velkommen til Bøverbruvegen 17

Publisert: 3.november 2023
nyheter-velkommen-1

Som mange har fått med seg, har vi i løpet av 2023 bygget nye lokaler og flyttet virksomheten vår til Reinsvoll. Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet, at hver eneste krok i våre gamle lokaler i Kolbu var fylt, og at vi var nødt til å ha større plass. En drøm har vært å kunne bygge egne lokaler, tilpasset vår drift i stedet for å måtte tilpasse driften til allerede eksisterende lokaler. Juni 2023 realiserte vi endelig drømmen!

Vi har hatt med oss Stenkon som totalentreprenør, som har levert til strålende karakter – både før tida og under budsjett. Vi kunne ikke vært mer fornøyde! Å finne de beste løsningene krever gode kreative samarbeidsprosesser, og mange vurderinger og beslutninger skal tas på bakgrunn av ulike behov. Vi er heldigvis ganske trygge på at vi har landet på løsninger som er optimale for både dagens drift og våre fremtidsplaner.

Energiklasse A

Nybygget vårt er et lav-energibygg i energiklasse A. Det benytter seg av jordvarme både til oppvarming og kjøling. I tillegg er ventilasjonsanlegget CO2-styrt, slik at det skrur seg ned når det ikke er noen til stede i bygget. Vi har en forventning om at vi på tross av om lag dobbelt så store lokaler, bare vil ha en liten økning i det totale strømforbruket. En fremtidsplan er også å få installert 400 solcellepaneler på taket, slik at vi i tillegg kan være selvforsynt med inntil 50% av vårt eget strømforbruk.

Bedre flyt og mer plass

I tillegg til å være positivt for strømforbruket vil det også ha positiv påvirkning på arbeidsforhold og arbeidsflyt. Bygget og produksjonslokalene er optimalisert for effektiv arbeidsflyt, med bedre plass til både folk og maskiner, fleksibilitet i oppsett og rom for nytt utstyr og varegrupper. Vi har også fått mer lagerplass og kan gjøre større bestillinger slik at vi trenger færre leveringer. Vi har bygget en stor monteringshall for innendørs foliering av store kjøretøyer og har investert i sakselift og løftebukk til bil for å gi våre montører best mulig arbeidsforhold.