Produktene > Vindusdekor > Sikkerhetsfilm

Sikkerhetsfilm

Sikkerhetsfilm er anbefalt som en effektiv måte å beskytte mot glassrelaterte skader. Det finnes en stor mengde beskyttelsesfilmer som beskytter mot alt fra innbrudd og vandalisme til større eksplosjoner og naturkatastrofer. Disse filmene følger europeiske standarder for sikkerhet.

I f.eks. næringsmiddelindustrien er beskyttelsesfilm påbudt i alle vinduer som vender inn mot matproduksjon o.l., og produksjonen vil bli stengt med umiddelbar virkning hvis dette mangler og mattilsynet har kontroll.

I barnehager og skoler er det også krav til beskyttelsesfilm i enkelte tilfeller for å hindre personskader.

Har du et behov, hjelper vi deg å velge riktig film!