SOL- OG BESKYTTELSESFILM

Kan benyttes til mange formål. F.eks. skjerme for direkte sollys, redusere varmegjennomgang, fjerne UV-stråler, beskytte…