Produktene > Lean > Gulvmerking

Gulvmerking

Merking av faste plasser for varer og utstyr er en sentral del i Lean/TPM-tankegangen. Vi kan levere ferdigskjærte felter eller striper for bruk på gulv, samt tekst og symboler i alle farger.

Gulvmerking