BIL- OG KJØRETØYSDEKOR

Vi utformer og leverer dekor til alle typer kjøretøyer.  Det være seg person- eller varebiler, lastebiler, traktorer, båter, hengere osv. Vi mener at en god kjøretøydekor er en av de beste måtene å profilere et firma på, og sett i forhold til mange andre profileringsformer veldig billig.

En bildekor vil til en hver tid betraktes mot en ny bakgrunn, og om den er godt laget, vil det gi bedre effekt enn mange andre ting markedsbudsjettet brukes til.