Adresse for fakturamottak

Vi ber om at fakturaer og kreditnotaer ikke lenger sendes til oss postalt.
I stedet tilbyr vi følgende kanaler, i prioritert rekkefølge.

Elektronisk fakturaer i EHF-format
Vi er registrert i det offentlige ELMA-registeret.
Elektronisk fakturaadresse: 976209257
Det er kun fakturaer og kreditnotaer som kan mottas elektronisk

Fakturaer som vedlegg i e-post
Fakturaer sendes som vedlegg til: 976209257@autoinvoice.no
Kun 1 faktura pr fil.
E-post sendt til denne adressen håndteres maskinelt. Det er kun det som står i vedlegg i pdf-, tif- eller tiff- format som blir behandlet/lest.
Andre vedlegg og tekst i selve e-posten blir ikke behandlet/lest.
Det er kun fakturaer og kreditnotaer som kan mottas på denne adressen.

Dersom dere ikke er i stand til å sende fakturaer til oss på noen av disse to beskrevne måtene, bruk følgende postadresse for papirfaktura:

Profil Grafisk AS
976209257
POSTBOKS 3261
7439 TRONDHEIM