Vi endrer navn og profil!

Profil Grafisk
Vi endrer navn og profil!

I forbindelse med vårt 20-årsjubileum har vi gjennomført en større jobb med vår egen grafiske profil. Fra og med nå vil vi hete «Profil Grafisk» og endre fjærprakt til logoen du ser ovenfor. Dette synes vi er en riktig retning å gå, og vi gleder oss stort til den nye grafiske profilen setter seg både hos oss og i markedet. Det er med stor stolthet vi viser vår nye logo!